Denna bil inköptes begagnad 1979-11-08 och avställdes 1986-08-22.

Våren 2002 påbörjades renovering.

    DMW730.JPG (32465 bytes)

Tekniska data...    Ägarhistorik...

Bilder 2012-06-14    Tidningen Klassikers köpråd    Fakta

Åter...