http://erik.ejdersund.se

Välkommen till Eriks hemsida

Erik Ingemar Niklasson

föddes den 2 november 2012 kl 11:56 på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Vikten var då 2700 g och längden 47 cm.